Pakalpojumi 

Uzņēmums piedāvā saviem Klientiem pilnu transporta-ekspeditoru pakalpojumu spektru, tostarp:

 

- kravu pieņemšanas organizēšana no Nosūtītāja jebkurā zemeslodes vietā. Ja nepieciešams – kravas transporta iepakošanas organizēšana;


- kravas nosūtīšanas dokumentācijas noformēšanas organizēšana saskaņā ar vietējiem noteikumiem un Nosūtītāja valstī ierasto praksi;

 

- okeāna (jūras) frakts – sauso, šķidro kravu pārvadāšana konteineros, kā arī tādu kravu pārvadāšana, kurām ir nepieciešama speciāla temperatūras režīma ievērošana, partiju sadalīšana („break bulk”) – izmantojot līniju kuģus, prāmjus vai trampus;

 

- gaisa frakts – kravu pārvadāšana pa gaisu;

 

- ostu operāciju organizēšana kravu pārkraušanas vietā vai galapunkta ostā;

 

- kravas piegāde līdz Saņēmēja noliktavas durvīm – izmantojot autotransportu vai dzelzceļu;

 

- lielgabarīta un smago kravu pārvadāšanas organizēšana pa dzelzceļu;

 

- bīstamo kravu izkraušanas nodrošināšana IMO ostās;

 

- pakalpojumu sniegšana kravas konsolidēšanas, uzglabāšanas un izplatīšanas jautājumos noliktavās – gan pie muitas kontroles, gan brīvā apgrozībā;

 

- pavadošo pakalpojumu organizēšana: ostas nosūtīšana, nepieciešamo pavaddokumentu noformēšana, neatkarīga pārraudzītāja pakalpojumi, kravu transporta apdrošināšana, atbalsts kravas atmuitošanas iziešanā izkraušanas ostā – viss, kas varētu būt nepieciešams, lai nodrošinātu nevainojamu kravas pārvietošanu caur izkraušanas ostām;

 

- loģistikas un konsultatīvie pakalpojumi.

 

Pārvadājumus var veikt gan tiešās piegādes režīmā, gan multimodālās transportēšanas režīmā.

 

Pārvadājumu ģeogrāfija ir praktiski neierobežota.