Rīga: telekomunikāciju iekārtu konsolidēsana un nosutīsana pa dzelzceļu